Programske šeme

PONEDELJAK 24. 6.

7:35 SERIJA: TOMA ep. 1 / 8 –
9:00 SERIJA: TOMA ep. 2 / 8
10:00 SERIJA: TOMA ep. 3 / 8
11:00 SERIJA: TOMA ep. 4 / 8
12:00 FILM: KING KONG
15:30 FILM: MOSTOVI OKRUGA MEDISON
17:55 FILM: UNIŠTITELJ
20:00 SERIJA: BESA
21:00 SERIJA: BESA
22:05 FILM: SNAGA OSVETE
0:00 FILM: POVRATNIK

UTORAK 25. 6.

6:50 SERIJA: BESA
7:45 SERIJA: BESA
8:45 FILM: A SAD ADIO – domaći film
10:00 FILM: UNIŠTITELJ
12:00 FILM: LEGENDA O TARZANU
14:00 FILM: ZABORAVLJENI – domaći film
15:40 FILM: GRAD ANĐELA
17:40 FILM: D TOKS
19:55 SERIJA: BESA
21:00 SERIJA: BESA
22:05 FILM: KOMANDIR VODA
23:50 FILM: KRVAVI DIJAMANT

SREDA 26. 6.

6:40 SERIJA: BESA
7:35 SERIJA: BESA
8:35 FILM: ZABORAVLJENI – domaći film
10:15 FILM: D TOKS
12:00 FILM: KONGO
13:55 FILM: POČETNI UDARAC – domaći film
15:55 FILM: SAMO PRIJATELJSKI
17:55 FILM: KOBRA
19:55 SERIJA: BESA
21:00 SERIJA: BESA
22:10 FILM: REKA SMRTI
0:00 FILM: J. EDGAR

ČETVRTAK 27. 6.

6:05 SERIJA: BESA
7:05 SERIJA: BESA
8:10 FILM: POČETNI UDARAC – domaći film
10:05 FILM: SAMO PRIJATELJSKI
12:00 FILM: KONG OSTRVO LOBANJA
14:05 FILM: NAJBOLJI – domaći film
16:10 FILM: PRIČA O NAMA
17:55 FILM: PLAN BEKSTVA EKSTRAKTORI
19:50 SERIJA: BESA
21:00 SERIJA: BESA
22:15 FILM: VOJNICI
23:55 FILM: DVOSTRUKA IGRA

PETAK 28. 6.

5:55 SERIJA: BESA
6:55 SERIJA: BESA
8:05 FILM: NAJBOLJI – domaći film
10:05 FILM: PRIČA O NAMA
12:00 FILM: RAZJARENOST
13:55 FILM: BAL NA VODI – domaći film
15:50 FILM: KUĆA NA JEZERU
17:35 FILM: STANI ILI ĆE MOJA MAMA DA PUCA
19:45 SERIJA: BESA
21:00 SERIJA: BESA
22:10 FILM: KONAČNA PRAVDA
23:50 FILM: TENET

SUBOTA 29. 6.

7:50 SERIJA: BESA
8:45 SERIJA: BESA
9:40 SERIJA: BESA
10:45 SERIJA: BESA
11:55 SERIJA: BESA
12:55 FILM: SNAGA OSVETE
14:55 FILM: KOMANDIR VODA
16:30 FILM: REKA SMRTI
18:20 FILM: VOJNICI
20:00 SERIJA: TOMA
21:00 SERIJA: TOMA
22:00 FILM: DVOSTRUKA IGRA
0:45 FILM: KUĆA NA JEZERU

NEDELJA 30. 6.

7:45 SERIJA: TOMA
8:40 SERIJA: TOMA
9:35 FILM: BAL NA VODI – domaći film
11:30 FILM: STANI ILI ĆE MOJA MAMA DA PUCA
13:05 FILM: UNIŠTITELJ
15:05 FILM: PLAN BEKSTVA EKSTRAKTORI
16:50 FILM: KOBRA
18:15 FILM: KONAČNA PRAVDA
20:00 SERIJA: TOMA
21:00 SERIJA: TOMA
22:00 FILM: TENET
0:40 FILM: GRAD ANĐELA

PONEDELJAK 24.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
16:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
17:00 DOMAĆA SERIJA: SLOŽNA BRAĆA
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
20:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

UTORAK 25.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
16:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
17:00 DOMAĆA SERIJA:SLOŽNA BRAĆA
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
20:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

SREDA 26.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
16:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
17:00 DOMAĆA SERIJA: SLOŽNA BRAĆA
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
20:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

ČETVRTAK 27.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
16:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
17:00 DOMAĆA SERIJA: SLOŽNA BRAĆA
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
20:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

PETAK 28.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
16:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
17:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
20:25 DOMAĆA SERIJA: VRATA DO VRATA
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

SUBOTA 29.06

12:00 DRŽAVNI POSAO
12:10 SERIJA: SRCEM KROZ SRBIJU
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA VIKEND SERIJA: ZLATNI DANI
17:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA VIKEND SERIJA: ZLATNI DANI
21:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
22:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA
23:00 STRANA SERIJA: DOJLOVA REPUBLIKA

NEDELJA 30.06

11:00 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
11:20 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
11:40 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:00 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
12:20 DOMAĆA SERIJA: DERBI U KAFANI AUTOKOMANDA
13:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
14:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
15:00 DOMAĆA SERIJA: AVIONDŽIJE
16:00 DRŽAVNI POSAO
16:10 DOMAĆA VIKEND SERIJA: ZLATNI DANI
17:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
18:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
19:00 DOMAĆA SERIJA: ISTINE I LAŽI
20:00 DRŽAVNI POSAO
20:10 DOMAĆA VIKEND SERIJA: ZLATNI DANI
21:00 DOMAĆA SERIJA: DUG MORU
22:00 DOMAĆA SERIJA: ŠVINDLERI
23:00 DOMAĆA SERIJA: MOČVARA

PONEDELJAK 24. 6.

12:00FILM: EŠALON DOKTORA M (1955.) – domaći film
13:30FILM: POSLEDNJI KOLOSEK (1956.) – domaći film
14:55FILM: POTRAŽI VANDU KOS (1957.) – domaći film
16:05FILM: MISS STONE (1958.) – domaći film
17:40FILM: KAPETAN LEŠI (1960.) – domaći film
20:00FILM: EŠALON DOKTORA M (1955.) – domaći film
21:30FILM: POSLEDNJI KOLOSEK (1956.) – domaći film
22:55FILM: POTRAŽI VANDU KOS (1957.) – domaći film
0:05FILM: MISS STONE (1958.) – domaći film
1:40FILM: KAPETAN LEŠI (1960.) – domaći film

UTORAK 25. 6.

12:00FILM: SOLUNSKI ATENTATORI (1961.) – domaći film
13:35FILM: OBRAČUN (1962.) – domaći film
14:55FILM: MARŠ NA DRINU (1964.) – domaaći fim
16:40FILM: DO POBEDE I DALJE (1966.) – domaći film
18:35FILM: POSLEDNJI KOLOSEK (1956.) – domaći film
20:00FILM: SOLUNSKI ATENTATORI (1961.) – domaći film
21:35FILM: OBRAČUN (1962.) – domaći film
22:55FILM: MARŠ NA DRINU (1964.) – domaaći fim
0:40FILM: DO POBEDE I DALJE (1966.) – domaći film
2:35FILM: POSLEDNJI KOLOSEK (1956.) – domaći film

SREDA 26. 6.

12:00FILM: UŽIČKA REPUBLIKA (1974.) – domaći film
14:50FILM: SAVAMALA (1982.) – domaći film
16:40FILM: TIMOČKA BUNA (1983.) – domaći film
18:30FILM: EŠALON DOKTORA M (1955.) – domaći film
20:00FILM: UŽIČKA REPUBLIKA (1974.) – domaći film
22:50FILM: SAVAMALA (1982.) – domaći film
0:40FILM: TIMOČKA BUNA (1983.) – domaći film
2:30FILM: EŠALON DOKTORA M (1955.) – domaći film

ČETVRTAK 27. 6.

12:00FILM: OPŠTINSKO DETE (1953.) – domaći film
13:10FILM: PRVI GRAĐANIN MALE VAROŠI (1961.) – domaći film
14:40FILM: LETO JE KRIVO ZA SVE (1961.) – domaći film
16:00FILM: DEVOJKA (1965.) – domaći film
17:20FILM: SAN (1966.) – domaći film
18:43FILM: JUTRO (1967.) – domaći film
20:00FILM: OPŠTINSKO DETE (1953.) – domaći film
21:10FILM: PRVI GRAĐANIN MALE VAROŠI (1961.) – domaći film
22:40FILM: LETO JE KRIVO ZA SVE (1961.) – domaći film
0:00FILM: DEVOJKA (1965.) – domaći film
1:20FILM: SAN (1966.) – domaći film
2:43FILM: JUTRO (1967.) – domaći film

PETAK 28. 6.

12:00FILM: PODNE (1968.) – domaći film
13:25FILM: CROSS COUNTRY (1969.) – domaći film
14:50FILM: BICIKLISTI (1970.) – domaći film
16:20FILM: TRENER (1978.) – domaći film
17:55FILM: LETO JE KRIVO ZA SVE (1961.) – domaći film
20:00FILM: PODNE (1968.) – domaći film
21:25FILM: CROSS COUNTRY (1969.) – domaći film
22:50FILM: BICIKLISTI (1970.) – domaći film
0:20FILM: TRENER (1978.) – domaći film
1:55FILM: LETO JE KRIVO ZA SVE (1961.) – domaći film

SUBOTA 29. 6.

12:00FILM: CRVENI KONJ (1981.) – makedonski film
14:00FILM: SREĆNA NOVA ’49 ( 1986.) – makedonski film
16:10FILM: TETOVIRANJE (1991.) – makedonski film
18:20FILM: ZBOGOM 20. VEK (1998.) – makedonski film
20:00FILM: CRVENI KONJ (1981.) – makedonski film
22:00FILM: SREĆNA NOVA ’49 ( 1986.) – makedonski film
0:10FILM: TETOVIRANJE (1991.) – makedonski film
2:20FILM: ZBOGOM 20. VEK (1998.) – makedonski film

NEDELJA 30. 6.

12:00FILM: CIGANSKA MAGIJA (1997.) – domaći film
14:10FILM: PRE KIŠE (1994.) – makedonski film
16:05FILM: SENKE (2007.) – makedonski film
18:20FILM: MISS STONE (1958.) – domaći film
20:00FILM: CIGANSKA MAGIJA (1997.) – domaći film
22:10FILM: PRE KIŠE (1994.) – makedonski film
0:05FILM: SENKE (2007.) – makedonski film
2:20FILM: MISS STONE (1958.) – domaći film