Kristana Loken

TERMINATOR 3

Deset godina nakon poslednjeg susreta sa Terminatorom, Džon Konor živi kao lutalica kako ga mašine ne bi pronašle.

Scroll to top