Sin božji

SIN BOŽIJI

Isus Hrist se suočava sa onima koji ga kritikuju i izokreću njegove reči, kako bi se činilo da on deluje protiv njihove vere.

Scroll to top