Gde gledati

Srbija

TV vodič

Superstar – pozicije 108 i 200
Superstar 2 – pozicija 201
Superstar 3 – pozicija 202
Superstar – pozicija 8
Superstar 2 – pozicija 201
Superstar 3 – pozicija 202
Superstar – pozicija 8
Superstar 2 – pozicija 70
Superstar 3 – pozicija 71
Superstar – pozicija 8 i 66
Superstar 2 – pozicija 2
Superstar 3 – pozicija 67
Superstar 
Superstar 2

Superstar 3

Napomena:
Numeracija nije fiksna i striktno definisana zbog različitog sortiranja nacionalnih i  lokalnih kanala u zavisnosti od geografskog položaja korisnika i broja predajnika sa kojih korisnik ostvaruje prijem kanala.

Gold:
Superstar – pozicija 18
Superstar 2 – pozicija 40
Superstar 3 – pozicija 41
Silver:
Superstar – pozicija 18
Superstar 2 – pozicija 36
Superstar 3 – pozicija 37
Superstar – pozicija 7
Superstar 2 – pozicija 9
Superstar 3 – pozicija 329
 

Crna Gora

Superstar – pozicija 28
Superstar 2 – pozicija 29
Superstar 3 – pozicija 30
 
Superstar – pozicija 17
Superstar 2 – pozicija 90
Superstar 3 – pozicija 91
Superstar – pozicija 28
Superstar 2 – pozicija 29
Superstar 3 – pozicija 30
Superstar – pozicija 25
Superstar 2 – pozicija 26

Bosna i Hercegovina

Superstar – pozicije 6 i 300
Superstar 2 – pozicija 301
Superstar 3 – pozicija 303
Superstar – pozicija 3
Superstar 2 – pozicija 90
Superstar 3 – pozicija 91
Superstar – pozicija 7
Superstar 2 – pozicija 68
Superstar 3 – pozicija 69
Superstar – pozicija 6
Superstar 2 – pozicija 301
Superstar – pozicija 6
Superstar 2 – pozicija 333
Superstar 3 – pozicija 334

 

Konsolidovana društva Blicnet ELTA-KABEL i Telrad net.

Superstar – pozicija 300
Superstar 2 – pozicija 301
Superstar 3 – pozicija 303

S. Makedonija

Superstar – pozicija 30 
Superstar 2 – pozicija 31
Superstar 3 – pozicija 32
Superstar – pozicije 6 i 300
Superstar 2 – pozicije 58 i 301
Superstar 3 – pozicije 59 i 302
Superstar – pozicija 30
Superstar 2- pozicija 31
 

Svet

mtel.global 🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117
Superstar 3 – pozicija 118

mtel.at🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117
Superstar 3 – pozicija 118

mtelgermany.de🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117
Superstar 3 – pozicija 118

mtel.ch🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117
Superstar 3 – pozicija 118
Superstar – pozicija 16
Superstar 2 – pozicija 17
Superstar 3 – pozicija 18