Gde gledati

Srbija

TV vodič

Superstar – pozicije 108 i 200
Superstar 2 – pozicija 201
Superstar – pozicija 8
Superstar 2 – pozicija 201
Superstar – pozicija 8
Superstar 2 – pozicija 99
Superstar – pozicija 1
Superstar 2 – pozicija 2
Superstar 
Superstar 2

Napomena:
Numeracija nije fiksna i striktno definisana zbog različitog sortiranja nacionalnih i  lokalnih kanala u zavisnosti od geografskog položaja korisnika i broja predajnika sa kojih korisnik ostvaruje prijem kanala.

Superstar – pozicija 18
Superstar 2 – pozicija 38

Crna Gora

Superstar – pozicija 29
Superstar 2 – pozicija 30
Superstar – pozicija 17
Superstar 2 – pozicija 90
Superstar – pozicija 29
Superstar 2 – pozicija 30
Superstar – pozicija 25
Superstar 2 – pozicija 26

Bosna i Hercegovina

Superstar – pozicije 6 i 300
Superstar 2 – pozicija 301
Superstar – pozicija 3
Superstar 2 – pozicija 90
Superstar – pozicija 7
Superstar 2 – pozicija 68
Superstar – pozicija 6
Superstar 2 – pozicija 301
Superstar – pozicija 6
Superstar 2 – pozicija 333

Konsolidovana društva Blicnet ELTA-KABEL i Telrad net.

Superstar – pozicija 300
Superstar 2 – pozicija 301

S. Makedonija

Superstar – pozicija 30 
Superstar 2 – pozicija 31

Svet

mtel.global 🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117

mtel.at🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117

mtelgermany.de🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117

mtel.ch🔗

Superstar – pozicija 116
Superstar 2 – pozicija 117
Scroll to top