Janko Volarić Popović

Tajkun

Da li tajkun može da bude heroj i ko će ostati uz njega?