Klif Kurtis

MEGALODON

Ogromno stvorenje do tada smatrano izumrlim leži na dnu najdubljeg rova u Pacifiku…

Scroll to top