Rebeka Ferguson

DOKTOR SAN

Doktor San, odnosno dečak Dani Torens iz Isijavanja, u ovom filmu je četrdesetogodišnjak koji pati od istih demona, alkoholizma i nasilja koji su opsedali i njegovog oca.

Scroll to top