Semjuel L. Džekson

PREGOVARAČ

Prvoklasnom pregovaraču u slučajevima talaca, Deniju Romanu, namešteno je ubistvo.

Scroll to top