Srna Đenadić

Trag divljači

Jugoslavija, 1979. godine.

SERIJA TOMA

Priča o životu i ljubavima jednog velikog boema – priča o duši!