Stella Ćetković

Dug moru

Zna more svoju meru, uzima dok dug ne namiri