Travis Fimel

VIKINZI

Serija Vikinzi je inspirisana pričama o vikingu Ragnaru Lotbroku, jednom od najpoznatijih nordijskih mitoloških heroja.