Vesna Pećanac

U IME NARODA

U industrijskom gradiću izdvaja se jedna kompanija sa izvrsnim menadžmentom.

SMRT GOSPODINA GOLUŽE

Gospodin Goluža prvi put u svom samotnom životu kreće na more.