Ljubavni zalogaji

Gotovo da nema prijatelja koji nekom prilikom u šali nisu došli na ideju da zajednički otvore kafić.