17.7 – Sreda 18:55

KAROLINA RIJEČKA


O FILMU...

Za vreme rata Šeste koalicije u leto 1813. godine, britanski brodovi , kako bi onemogućili opstanak trupa Napoleonovih trupa, se spremaju da bombarduju Rijeku, koji je tada pod francuskom vlašću. Karolina želi da pomogne svom gradu i odlazi na admiralski brod, ali njen šarm ne može da postigne bilo kakav rezultat kod starog admirala.

 Nagovorivši svoga muža na trgovačku transakciju sa admiralom, Karolina ipak sprečava bombardovanje Rijeke.

 

 

Uloge tumače: En Obri, Nikola Popović, Antun Nalis, Bari Džouns

Podeli: