19.7 – Petak 16:40

MLAD I ZDRAV KAO RUŽA


O FILMU...

Protagonista, koga tumači Dragan Nikolić, je mladi beogradski kriminalac koji se bavi „pozajmljivanjem“ automobila i sitnim prestupima.

Usput prepričava publici svoje zločine i doživljaje, sumirajući da je svaki pokušaj da se rehabilituje propao. Nakon što privuče pažnju milicijskog inspektora i postane njegov saradnik, brzo preuzima sav organizovani kriminal u gradu.

Podeli: