AGI I EMA

Porodica se često seli, tako da dečak Agi ne uspeva da stekne prijatelje i nauči kako da se ophodi prema ljudima. Međutim, to će se promeniti. Posle jedne selidbe u novi kraj, Agi upoznaje Emu koja živi u susednoj, oronuloj kući.