KAROLINA RIJEČKA

Za vreme rata Šeste koalicije u leto 1813. godine, britanski brodovi , kako bi onemogućili opstanak trupa Napoleonovih trupa, se spremaju da bombarduju Rijeku, koji je tada pod francuskom vlašću. Karolina želi da pomogne svom gradu i odlazi na admiralski brod, ali njen šarm ne može da postigne bilo kakav rezultat kod starog admirala.