Arlis Hauard

PARK IZ DOBA JURE 2

InGen korporacija, koja je radila na projektu oživljavanja dinosaurusa, nalazi se u velikim dugovima, zbog tužbi koje pristižu sa svih strana.

Scroll to top