Bes Armstrong

AJKULA 3

U laguni koju je čovek izgradio oko 12 m ispod površine vode, ”Morski svet” otvara novi deo koji se zove ”Kraljevstvo u moru”.