MOST

Radnja filma se odvija u srednjem delu Bosne i Hercegovine, gde Tigar, poznati diverzant, dobija zadatak da sa još nekolicinom partizana uništi most preko kojeg treba da prođu nemačke trupe. Za to dobija 7 dana, za koje on tvrdi da ne može ni da stigne do mosta.