VELIKI I MALI

Pavla policija, pri pokušaju da prebaci grupu ilegalaca na oslobođenu teritoriju, traži i pokušava da ga uhvati. Pavle želi da se skloni kod svog starog prijatelja, ali mu to ne uspeva, ali ga mali Aca, prijateljev sin, skriva, a istovremeno i obaveštava Pavlove drugove o situaciji.