ĐANGO

ĐANGO

Glavni junak, Đango, koga tumači Franko Nero, je usamljeni revolveraš.