Husein Čokić

ISKUŠAVANJE ĐAVOLA

Zmajevići i Krstovići, susjedi na osami – zavađeni. Iako je kula Zmajevića, Krstovići polažu pravo na nju – jači su.