NESTALI U AKCIJI 3

Kada pukovnik Bredok sazna da su mu žena azijatkinja i dvanaestogodišnji sin i dalje živi u komunističkom Vijetnamu, on sam kreće u oslobodilačku misiju. Naoružan najnovijim oružjem, Bredok se probija kroz neprijateljske linije i u srcu džungle pronalazi grupu zarobljene izmučene američke dece.