JOVANA LUKINA

JOVANA LUKINA

Jovana živi sa mužem usamljeno u pustoši kamenjara.