Klajv Oven

KRUPIJE

Džek kao posmatrač, gleda igrače za svojim stolovima sa istom hladnom distancom kojom započinje pisanje novog romana, i počinje da piše o događajima na poslu.

POTOMCI

Godina je 2027. i čovečanstvo se nalazi na pragu istrebljenja.

Scroll to top