MLAD I ZDRAV KAO RUŽA

Protagonista, koga tumači Dragan Nikolić, je mladi beogradski kriminalac koji se bavi „pozajmljivanjem“ automobila i sitnim prestupima. Usput prepričava publici svoje zločine i doživljaje, sumirajući da je svaki pokušaj da se rehabilituje propao.