VOJNICI

Grupa mladića iz različitih etničkih i socijalnih sredina budu regrutovani u JHA, kojoj moraju da služe godinu dana.