POSLEDNJI VITEZOVI

Raiden, vešti ratnik nakon godina izgnanstva ponovo okupi stare saborce kako bi uništili korumpiranog cara i time konačno osvetili njihovog preminulog gospodara.