Natalija Jović

Trag divljači

Jugoslavija, 1979. godine.