Petar Novaković

12 Reči

Poverenje je važnije od pravila