PRIČA O VITEZU

Nakon smrti gospodara, mladi sluga Viliam prepušten je sam sebi i osim viteškog oklopa, nema nikakve imovine. Otkrivši da je izuzetno spretan sa oružjem, a naročito rečit sa damama, Viliam kreće na put u društvu ekscentričnih saputnika.