Savina Geršak

U IME NARODA

U industrijskom gradiću izdvaja se jedna kompanija sa izvrsnim menadžmentom.

ČUDO NEVIĐENO

Film je nagrađen srebrnom medaljom na moskovskom festivalu 1985. Godine.