ŽIVETI KAO SAV NORMALAN SVET

ŽIVETI KAO SAV NORMALAN SVET

Radoš dolazi iz provincije u Beograd kako bi upisao studij kompozicije na Muzičkoj akademiji.