Đorđe Stojković

SERIJA TOMA

Priča o životu i ljubavima jednog velikog boema – priča o duši!

Ljubavni zalogaji

Gotovo da nema prijatelja koji nekom prilikom u šali nisu došli na ideju da zajednički otvore kafić.

Scroll to top