POGLED SA AJFELOVOG TORNJA

Priča o dvoje mladih koji su iz različitih socijalnih i kulturnih grupa i ljubavi koja se među njima rađa. Marijana je mlada i lepa devojka koja se sveti svom ocu, tako što se prostituiše isključivo sa njegovim kolegama, kako bi mu ugrozila reputaciju.